Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køretøjer med firehjulstræk 2020/S 217-533704

Kort beskrivelse

Udenrigsministeriet udbyder hermed på vegne sig selv og de øvrige trækningsberettigede myndigheder en rammeaftale om levering af armerede køretøjer med tilhørende reservedele, serviceoptioner og køreundervisning.

Udenrigsministeriet ønsker, at købe et antal civilt-udseende armerede køretøjer af typen SUV. I rammeaftalens løbetid forventes, at Udenrigsministeriet vil aftage minimum 15 køretøjer. Hovedparten af køretøjerne skal være certificerede VPAM BRV2009 VR7 eller dokumenteret tilsvarende beskyttet. De konkrete mindstekrav til ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber fremgår af bilag 1.1, 1.2,1.3 og 1.4. De virksomheder/konsortier som prækvalificeres vil få udleveret supplerende fortrolige bilag 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 og 1.4.1, hvoraf de ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber er yderligere uddybet.

Køretøjerne skal benyttes overalt i verden, og skal opfylde kravene til at kunne blive indregistreret i de konkrete brugslande. Udenrigsministeriet skal — i forbindelse med bestillingen af hvert enkelt køretøj — have mulighed for at vælge ekstraudstyr o.lign. på en række punkter, eksempelvis højre-/venstrestyring, diesel/benzin. De forskellige valgmuligheder vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Kommende leverandør skal desuden påtage sig transporten fra fabrikken til brugslandet. Dette vil blive afregnet særskilt. Kommende leverandør skal kunne stå for vedligeholdelse og/eller teknisk on-site service af køretøjerne, samt i forbindelse med transporten fra fabrikken til opholdslandet at modtage køretøjet for kontrol af transportskader m.m. Kommende leverandør skal kommende leverandør påtage sig, at købe brugte køretøjer tilbage, herunder stå for transporten ud af brugslandet. Endelig skal kommende leverandør tilbyde de trækningsberettigede myndigheder køreundervisningskurser.

Læs mere
Ordregiver Udenrigsministeriet
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.01
Deadline 21-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533704-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)