Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk inspektion og prøvning 2020/S 217-533507

Kort beskrivelse

I forbindelse med anlæg af det nye supersygehus i Favrholm syd for Hillerød er det besluttet at anlægge et nyt trafikknudepunkt med kombineret S-togsstation, lokaltogsstation, busholdeplads samt bil- og cykelparkeringspladser kaldet Favrholm Station. Anlæggelse af perronerne på S-banen og lokalbanen håndteres i projekter af hhv. Banedanmark og Lokaltog. Lokaltog og Banedanmark indgår i et tæt samarbejde omkring projekterne bl.a. for at tilsikre håndtering af grænsefladerne imellem projekterne. Derfor er der tidligere indgået kontrakt med den samme rådgiver til begge projekter og der udarbejdes separate systemdefinitioner for de 2 projekter. Nu udbydes assessering og NoBo-verifikation af begge projekter i et fælles udbud med henblik på at indgå begge kontrakter med samme vindende tilbudsgiver. Efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal assessor aflevere en samlet SVR for de 2 projekter på baggrund af hvilken, der kan laves en fælles ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.01
Deadline 02-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533507-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed