Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Havforskning 2020/S 217-531553

Kort beskrivelse

Konsulentbistand til et projekt støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) om opdræt og udsætning af pighvarre til bekæmpelse af den invasive sortmundede kutling.

Der skal identificeres områder, hvor problemet med sortmundet kutling er størst, således at udsætningen af pighvarreyngel kan målrettes, hvor udsætningerne vil være mest effektive.

Der lokaliseres områder, der er gunstige/ugunstige for udsætninger af pighvarrer.

Konsulenten skal bistå lokale fiskere med indfangning/håndtering af moderfisk. Fiskeriet foregår fra Køge og Klintholm. Der skal indsamles 50 stk. moderfisk fra hver lokalitet for at undgå indavl. De pighvarrer, der fanges er ikke gydemodne, hvorfor de efterfølgende opbevares i hyttefad/indhegning til yderligere modning. Der vil ligeledes blive landet pighvarrer omkring juni måned, hvor arten gyder naturligt.

Der skal laves en evaluering af resultaterne, samt en afrapportering af disse. Der skal også produceres en youtube film af ca. 10 min.

Læs mere
Ordregiver Københavns Universitet
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.00
Deadline 02-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531553-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse