Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ambulancetjenester 2020/S 247-614753

Kort beskrivelse

Udbud af Region Sjællands ambulancetjeneste og liggende sygetransport, jf. udbudslovens afsnit III. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel og udførsel af liggende sygetransport. Leverandørens beredskaber/enheder skal anvendes ved ambulancekørsler og kørsler med liggende sygetransport.

Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler. Regionen har truffet beslutning om at hjemtage i hvert fald 2 delaftaler til egen drift. Regionen forbeholder sig endvidere muligheden for også at hjemtage driften i én eller begge af de resterende delaftaler. For så vidt angår de delaftaler, der hjemtages, vil udbuddet således blive annulleret. Regionen vil udarbejde en kontrolberegning for hver af de 4 delaftaler, for så vidt angår regionens omkostninger ved egen drift. Regionens beslutning om hvilke 2 delaftaler, der under alle omstændigheder skal hjemtages, vil ske på grundlag af de indkomne tilbud og regionens kontrolberegning, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 10.2.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 18-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2020 kl. 11.01
Deadline 25-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614753-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (06-11-2020)

Ambulancetjenester 2020/S 217-531281

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531281-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling efter light-regimet, jf. udbudslovens § § 186-189. Den udbudte opgave omfatter behandlingskrævende ambulancekørsel, jf. bekendtgørelse nr. 1264 af 9. november 2018 og sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26.8.2019 med senere ændringer) og udførsel af liggende sygetransport. I særlige tilfælde vil der også være kørsel med afdøde. Opgaven opdeles i 4 delaftaler, og de 4 delaftaler er følgende:

- Delaftale 1: Holbæk

- Delaftale 2: Slagelse

- Delaftale 3: Køge

- Delaftale 4: Nykøbing F.

Opgaven omfatter tilvejebringelse af et antal bemandede ambulancer ("Beredskaber") og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport ("Enheder") med en defineret driftstid.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531281-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse