Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af plejehjem 2020/S 217-529023

Kort beskrivelse

Ruten plejehjem opføres for KAB, København i en delegeret bygherremodel. Plejehjemmet med 120 boliger udgør i alt ca. 10 500 m2 etageareal og 1 000 m2 erhverv, en kælder på 651 m2 og andet (teknik mv.) på 494 m2. Det samlede byggede areal er 12 930m2. Projektet gennemføres i fagentreprise.

Denne annonce vedrører en fornyet annoncering af entreprise H, tømrer, udvendige arbejder.

For alle øvrige entrepriser er prækvalifikationen afsluttet. Disse entrepriser kan således ikke søges:

- Entreprise A: Jord, kloak og gartner

- Entreprise B: Padsstøbt beton

- Entreprise C: Betonelementer

- Entreprise D: Montage af elementer

- Entreprise E: Smed

- Entreprise F: Murer

- Entreprise G: Tømrer indvendige arbejder

- Entreprise I: Tagarbejdet

- Entreprise J: El

- Entreprise K: VVS og blik

- Entreprise L: Sprinkler

- Entreprise M: Ventilation

- Entreprise N: Elevator

- Entreprise O: Malerarbejdet

- Entreprise P: Gulv

- Entreprise Q: Inventar

- Entreprise R: Produktionskøkken.

Læs mere
Ordregiver Innovator Plejehjem Ruten A/S
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.00
Deadline 03-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529023-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse