Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2020/S 217-529003

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter etableringen af en samlet 10kV infrastruktur på Nyt OUH, herunder etablering af en koblingsstation, et 10 kV koblingsanlæg, inkl. EMS (overvågning), transformerkiosker og ledningsnet mv. (herefter Den samlede 10kV infrastruktur), hvor der sker et samlet udbud af:

a) Projektering, etablering og opførelse af den samlede 10kV infrastruktur på Nyt OUH samt finansiering i etableringsfasen.

b) Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende forsyningsfase på 12½ år.

Den udbudte opgave udbydes som en leverancekontrakt, og kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Annonceret 06-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 06-11-2020 kl. 09.00
Deadline 04-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529003-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse