Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2020/S 215-528121

Kort beskrivelse

SKI udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af konferenceydelser i Danmark, benævnt 16.07 Konferencer, seminarer og møder.

Rammeaftalen udbydes som én landsdækkende aftale, hvor der på forhånd reserveres et antal pladser til konferencesteder i specifikt afgrænsede geografiske områder, spredt over landets regioner og postnumre, for at sikre et bredt udbud af leverandører fordelt i hele Danmark, der kan imødekomme SKI´s kunders indkøbsbehov. Det er således målet at få et bredt udsnit af konferencesteder fordelt over hele landet. SKI forventer at tildele 105 aktive leverandører på rammeaftalen. Herudover tildeles forventeligt 20 passive leverandører på en venteliste. I alt tildeles altså forventeligt 125 leverandører. Såfremt rammeaftalerne med en eller flere af de 105 aktive leverandører ophører, kan rammeaftalen med en eller flere af de 20 passive leverandører på ventelisten blive aktiveret. Processen for tildeling er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne, herunder i punkt 8.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Annonceret 04-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-11-2020 kl. 09.00
Deadline 27-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528121-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter