Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bærbare datamater 2020/S 215-526454

Kort beskrivelse

DTU ønsker at indgå en rammeaftale per delaftale med tilbudsgiver om levering indenfor nedennævnte kategorier i rammeaftaleperioden.

- Delaftale 1) Desktop computere (omfatter 2 forskellige desktop computere, samt en desktop workstation med en række standardkonfigurationer og en række optioner og ønsker)

- Delaftale 2) Laptop computere (omfatter 2 forskellige laptop computere, samt en laptop work-station med en række standardkonfigurationer og en række optioner og ønsker)

- Delaftale 3) Skærme (omfatter 3 forskellige skærme med en række standardkonfigurationer og en række optioner og ønsker). Det er forventningen at DTU’s samlede indkøb på kontrakterne vil blive cirka 750 desktop computere, cirka 1 500 laptop computere og 1 200 skærme årligt. Fordeling forventes at følge markedsudvikling. Grundet den betydelige volumen forventer DTU at kunne opnå fordelagtige vilkår. Rammeaftalens samlede værdi forventes at være mellem 59 mio. DKK-68 mio. DKK over 4 år.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret 04-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-11-2020 kl. 09.00
Deadline 02-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526454-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse