Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 215-526039

Kort beskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) udbyder helhedsgenopretning i totalentreprise i 3 delaftaler med en indledende samarbejdsfase.

Helhedsgenopretning indebærer, at en strækning genoprettes 1:1 fra facade til facade. Det betyder som udgangspunkt, at kørebaner, stoppesteder, vejbrønde, stikledninger, fortov, cykelsti, parkeringsarealer, belysningskabler og signalanlæg på strækningen genoprettes til nutidig standard. Hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, vil genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold. Som en del af genopretningen af kørebanerne udlægges der støjreducerende asfalt på strækninger, hvor der kører flere end 2 000 biler i døgnet, og hastigheden er højere end 40 km/t.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Annonceret 04-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 04-11-2020 kl. 09.00
Deadline 01-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526039-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse