Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

PR-virksomhed 2020/S 213-522011

Kort beskrivelse

Femern A/S har behov for bistand til sine kommunikations- og CSR-aktiviteter. Leverandøren skal mere konkret bistå med generel kommunikationsrådgivning og bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kampagner.

Kommunikationsydelserne, som leverandøren skal bistå med, vil primært have til formål:

— at brande og kommunikere Femern Bælt-projektet

— at skabe fascination og engagement om projektet blandt relevante målgrupper

— at bistå med rådgivning vedrørende kommunikation og strategiplaner

— at bistå med diverse kommunikationsanalyser

— sparring og rådgivning vedrørende sociale medier og andre kommunikationsplatforme

— at levere kommunikationskurser vedrørende mundtlige præsentationer samt almindelig, pressetræning til talspersoner i organisationen

— bistand til planlægning og gennemførelse af arrangementer, workshops og lignende

— bistand til gennemførelse af udbud vedrørende hjemmesideudbyder.

Læs mere
Ordregiver Femern A/S
Annonceret 02-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-11-2020 kl. 09.01
Deadline 02-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522011-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse