Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 213-520824

Kort beskrivelse

Opgaven vedrører opførelse af nye vand- og svømmefaciliteter til Næstved Kommune. Byggeriet skal udføres på beliggende Stenlængegårdområdet i Næstved Nord.

Visionen samt de funktionelle og tekniske krav til de nye vand- og svømmefaciliteter er beskrevet i byggeprogrammet vedlagt det samlede udbudsmateriale, jf. pkt. I.3).

Opgaven skal udføres i totalentreprise med en indledende samarbejdsfase mellem Næstved Kommune og totalentreprenøren, hvor projektforslaget udarbejdes. Samarbejdsfasen er beskrevet nærmere i samarbejdsaftalen.

Udbudsformen er udbud med forhandling efter udbudslovens § § 61-66.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere om prækvalifikation og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Næstved Kommune forventer at prækvalificere 4 ansøgere til at give tilbud.

Læs mere
Ordregiver Næstved Kommune
Annonceret 02-11-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-11-2020 kl. 09.00
Deadline 04-12-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520824-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse