Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 211-514848

Kort beskrivelse

Udbud af totalentreprisekontrakt i forbindelse med helhedsplanrenoveringen af SAB Afd. 13 Sanddalsparken.

Renoveringen vedrører bl.a. tagudskiftning, udskiftning af vinduer, yderdøre, sålbænke, vinduesoverliggere, renovering af altangange, ombygning/sammenlægning af boliger, ventilation, kloakrenovering, diverse miljøsanering mm.

Projektet har modtaget godkendt skema A. Totalentreprenøren skal verificere det foreliggende projekt og på baggrund af dette udarbejde udførelsesprojekt (hovedprojekt). Bygherren indsender byggeandragende. Totalentreprenøren skal indsende dokumentation for myndighedskrav og sikre endelig ibrugtagningstilladelse. Totalentreprenøren har endvidere ansvar for projekteringsledelse, IKT-ledelse, byggeledelse, AMK P+B, fagtilsyn, opfølgning og som udført materiale.

Byggeperiode ca. 15 mdr. Forventet byggestart juni/juli 2021.

Læs mere
Ordregiver SAB Afd. 13 Sanddalsparken
Annonceret 29-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 29-10-2020 kl. 09.00
Deadline 26-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514848-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse