Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2020/S 210-513544

Kort beskrivelse

Holbæk Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune og Roskilde Kommune udbyder herved i fællesskab en rammeaftale om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge og familiesammenførte, der er fyldt 18 år, som er bosiddende i de respektive kommuner. Der ønskes én leverandør til at varetage opgaven for alle kommuner. Nærværende udbud omfatter ligeledes en option for Faxe Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune til at tilslutte sig denne rammeaftale. Hvis Faxe Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune tilslutter sig aftalen, vil tilslutning skulle ske senest 6 måneder fra kontraktstart. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens (LOV nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet). Alle kommuner vil indgå individuelle delkontrakter med den vindende tilbudsgiver.

Læs mere
Ordregiver Roskilde Kommune
Annonceret 28-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-10-2020 kl. 09.00
Deadline 23-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513544-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse