Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2020/S 210-513533

Kort beskrivelse

Offentligt udbud af rammeaftale for konsulentopgaver på natur- og miljøområdet under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen (NOVANA).

Udbuddet omfatter 4 delaftaler inden for følgende delprogrammer:

— Søer/natur

— Marin.

De 3 marine delaftaler omhandler oparbejdning af plankton, mens delopgaven for sø/natur omhandler naturtypebestemmelse i vandhuller og småsøer samt levestedskortlægning for stor vandsalamander og klokkefrø. For nærmere præcisering og uddybning henvises til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen Storstrøm
Annonceret 28-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-10-2020 kl. 09.00
Deadline 25-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513533-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse