Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 202-489886

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, ønsker at understøtte realiseringen af visionen og delstrategierne for de enkelte byområder gennem aktiviteter og initiativer, som skaber byliv og fællesskab i områderne, og som motiverer eksisterende og kommende grundejere og øvrige interessenter til at engagere sig i områdets udvikling.

I denne forbindelse ønsker Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger at indgå rammeaftaler med op til 3 aktører, som kan bistå Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger med at udvikle og facilitere disse aktiviteter.

Tilbudsindhentningen gennemføres som en tilbudsindhentning uden klar grænseoverskridende interesse efter udbudslovens afsnit V. De øvrige regler i udbudsloven finder ikke anvendelse i forbindelse med denne tilbudsindhentning. Offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse beror således også alene på et ønske om frivillig forudgående gennemsigtighed og åben konkurrence.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489886-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse