Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 202-489640

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter strategisk rådgivning i forbindelse med planlægning, udvikling og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Rådgivningen kan i relation til dette blandt andet omfatte:

— Udarbejdelse af udviklingsplaner

— Strategisk byudvikling

— Styring af processer omkring byudvikling

— Gennemførelse af processer med inddragelse af interessenter, herunder borgere

— Omdannelse af politiske visioner til fysiske koncepter, herunder rådgivning om håndtering af de politiske processer

— Udarbejdelse af studier, der viser muligheder for udvikling af arealer, herunder i forhold til arkitektur og planlægning

— Tværfagligt projektarbejde omkring byudvikling.

Idet opgavernes karakter og omfang ikke kendes og dermed ikke kan fastslås på forhånd, vurderes det ikke at være muligt at foretage en yderligere opdeling af rammeaftalerne i delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489640-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse