Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2020/S 202-489634

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder hermed en rammeaftale om teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud af byudviklingsområder og kommunale arealer i Aarhus Kommune. Der tilsigtes indgået 3 parrallelle rammeaftaler.

Rådgivningen kan omfatte:

— udarbejdelse af teknisk grundlag for udviklingsplaner og udbud af kommunale arealer

— kvalitetssikring af udbudsmateriale

— tilbudsgennemgang

— bygherrerådgivning til Aarhus Kommune som sælger i forbindelse med salg af kommunalt ejede arealer

— helhedsorienteret projektstyring

— bistand i forbindelse med udarbejdelse af planer, herunder udviklingsplaner, lokalplaner m.v.

Idet opgavernes karakter og omfang ikke kendes og dermed ikke kan fastslås på forhånd, vurderes det ikke at være muligt at foretage en yderligere opdeling af rammeaftalerne i delaftaler.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489634-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse