Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fakturering 2020/S 202-489482

Kort beskrivelse

Uppdraget omfattar tjänster avseende fakturor till Köparens avtalskunder. Förutom vecko och månadsfaktura distribueras även betalningspåminnelser till Köparens kunder. Inkassohantering är inte inkluderat i detta uppdrag. Uppdraget omfattar även konsulttjänster i samband med övergång/implementering.

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Uppdraget omfattar tjänster avseende fakturor till Köparens avtalskunder. Köparen söker en enhetlig överföring av faktura och fakturapåminnelse till Säljaren oavsett fakturakanal. Säljaren har en effektiv hantering för att förmedla fakturor till Köparens kunder, arkivera samt återrapportera till Köparen. Säljaren har backup rutiner i form av pappersfaktura då vald kanal inte fungerar.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 11-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489482-2020:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse