Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 202-487216

Kort beskrivelse

Totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af nyt lærings- og aktivitetsbyggeri i nye - etape 1. I etape 1 etableres generelle læringsfaciliteter til 0. – 9. klasse i tre spor, integreret SFO og klub, personalefaciliteter og administration, faglokaler til 4 spor, en idrætshal mfl. bevægelsesrum, omklædning, depoter, fritidsbruger klublokaler, en kunstgræsbane samt øvrige udearealer inklusive parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til skole med integreret SFO og klub i 3 spor. Grunden bearbejdes landskabeligt, og der udlægges og disponeres areal til funktioner til etape 2. I etape 2 (ikke omfattet af udbuddet) forventes etableret generelle læringsfaciliteter for 0. – 9. klasse til det fjerde spor inkl. integreret SFO samt personalefaciliteter, en ekstra idrætshal med tilhørende omklædning, depoter og motionsrum, en daginstitution til 12 børnegrupper, samt udearealer herunder parkering, cykelparkering samt lege- og læringsfaciliteter til udvidelsen.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune, Børn og Unge
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.00
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487216-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse