Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 200-486418

Kort beskrivelse

HOFOR A/S udbyder på vegne af HOFOR-koncernen og Lillebælt Vind A/S en rammeaftale om WTG-/vindmølleteknisk rådgivning.

Som led i etableringen af offshore og nearshore vindmølleprojekter, herunder i Øresund og Lillebælt, har HOFOR og Lillebælt Vind brug for rådgivning af forskellig art og indenfor en række rådgivningsdiscipliner, herunder særligt teknisk rådgivning i relation til opførelse af havvindmøller (f.eks. i relation til indkøb af turbiner, fundamenter, kabler m.v.), samt tværgående kommerciel hhv. teknisk bygherrerådgivning. Al rådgivningen vil skulle dække både den indledende forberedelses-, udbuds- og indkøbsproces, rådgivning under projekteringen og i forbindelse med etableringen og opfølgningen herpå m.v. Samlet set udbyder HOFOR og Lillebælt Vind A/S derfor 5 (del)rammeaftaler, hvor dette udbud vedrører aftalen om WTG/-vindmølleteknisk rådgivning.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 09-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486418-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed