Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed 2020/S 200-485386

Kort beskrivelse

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for genbosætning af kvoteflygtninge. Udbuddet vedrører tjenesteydelser forbundet med genbosætning af kvoteflygtninge omhandler derfor både tjenesteydelser forbundet med forskellig transport og logistik og levering af tjenesteydelser af helbredsmæssig karakter.

Genbosætningen indebærer, at der skal tilvejebringe nødvendige helbredsmæssige og registreringsmæssige undersøgelser forud for en kvoteflygtnings rejse til Danmark. Herudover tilvejebringelse af de nødvendige papirer, der kræves for at den respektive kvoteflygtning kan komme til Danmark.

Undersøgelserne før afrejse indebærer visse helbredsmæssige undersøgelser samt stillingstagen til, om kvoteflygtningen er i stand til at rejse til Danmark (et såkaldt fitness-to-travel-check). Opgaven indebærer også indhentning af visum, rejsedokumenter mv. til kvoteflygtningen i tæt samarbejde med de danske myndigheder.

Tjenesteydelserne er nærmere beskrevet i udkast til rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver Udlændingestyrelsen
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 09-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485386-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse