Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål 2020/S 200-485384

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium på området støj og vibrationer. Funktionen som referencelaboratorium omfatter blandt andet følgende opgaver:

- Rådgivning og faglig assistance til Miljøstyrelsen i tekniske spørgsmål på støj- og vibrationsområdet, herunder vurdering af måle- og beregningsmetoder.

- Deltage i standardiseringsarbejde med betydning for ekstern støj.

- Rådgivning og faglig assistance i forbindelse med krav til "Miljømåling - ekstern støj", offentliggøre oplysninger om godkendelsesordningen samt en liste over de godkendte laboratorier.

- Arrangere og afholde sammenlignende støjmålinger eller andre former for kvalitetskontrol af støjlaboratorierne samt vurdere de deltagende laboratoriers besvarelser.

- Yde faglig bistand om måle- og beregningsteknik samt rapportering til støjlaboratorierne samt til kommunerne og Miljøstyrelsen.

- Vedligeholde og opdatere hjemmeside www.referencelaboratoriet.dk

- Sikre at hjemmesidens indhold i form af filer og database samt domæne og drift kan overdrages til Miljøstyrelsen, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd. Ligeledes skal filer og database fra tidligere rådgiver sættes op til en ny hjemmeside.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 17-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485384-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse