Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2020/S 200-485316

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører en tjenesteydelseskontrakt på udførsel af personlige plejeopgaver i borgernes eget hjem døgnet rundt, og er omfattet af frit valg af leverandør til personlige opgaver jf. servicelovens § 83 og § 83a samt delegerede sygeplejeydelser efter sundhedslovens § 138. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Hjemmeboende borgere tildeles ydelsen i henhold til servicelovens § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere, der er visiteret til personlig pleje, har frit leverandørvalg. Opgaverne omfatter ikke praktisk hjælp.

Udbuddet gennemføres efter light-regimet i henhold til afsnit III i udbudsloven med en tilbudsfase, hvor der kan forekomme forhandling.

Læs mere
Ordregiver Esbjerg Kommune
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 10-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485316-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse