Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Massespektrometer 2020/S 200-485138

Kort beskrivelse

Pyrolyse-gaskromatografi og massespektrometrisk instrumentering til kvalitativ og kvantitativ analyse af lignin og andre planteafledte polymerer. Udstyret består af en kombination af en pyrolyseovn til anaerob, præcis temperaturkontrol af forbrænding af ikke-vandopløselige polymeriske komponenter efterfulgt af gaskromatografisk udstyr til separations af gasfasemolekyler og slutteligt et massespektrometer til detektion af molekylmasse i høj resolution med akkurat massebestemmelse både af primær-ioner og i fragmenteringsspektre.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485138-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed