Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektricitet 2020/S 200-484273

Kort beskrivelse

Med denne meddelelse ønsker Cerius A/S at offentliggøre, at Cerius A/S opstarter indkøbet af elektricitet til dækning af nettab og forbrug på en række aftagesteder i Cerius A/S. Leveringsåret er 2021.

Volumen er estimeret til 198 GWh på nettab og 1,25 GWh på aftagesteder.

Bemærk at indkøbet er undtaget fra udbudspligt i medfør af forsyningsvirksomhedsdirektivets (direktiv 2014/25/EF af 26.2.2014) artikel 23, da indkøbet vedrører levering af energi til en ordregiver omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 9, stk. 1. Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler finder derfor ikke anvendelse på indkøbet.

Cerius A/S indkøb af elektricitet baserer sig på et frivilligt udbud.

Læs mere
Ordregiver Cerius A/S
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484273-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse