Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2020/S 199-482699

Kort beskrivelse

Region Hovedstaden ønsker at etablere et energistyringssystem (EMS løsning), som kan understøtte regionens ambitioner om at sikre et overblik over engergiforbrug på samtlige af regionens ejendomme, sikre valide energidata, at kunne handle på energidata samt at kunne afregne energiforbrug til byggeprojekter og på sigt lejere.

Region Hovedstaden ønsker at kunne etablere en baseline på enerigprogrram 2025’ ejendomme, og herefter at kunne følge op på opnåede energieffektivisering i energiprogrammet.

Udbuddet omfatter derfor etablering af fjernaflæsning af energimålere, licens til energistyringssystem som en System as a Service inkl. konfiguration af løsningen og efterfølgende drift inklusiv datavalidering

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 13-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 13-10-2020 kl. 10.00
Deadline 10-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482699-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse