Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nyt messestand-koncept til VisitDenmark Business Events.

Formål med projektet:

VisitDenmark ønsker at øge kendskabet til Danmark som mødedestination overfor internationale mødeplanlæggere. Derfor deltager VisitDenmark sammen med en større gruppe partnere (ca. 25 stk.+/-) fra
den danske mødebranche på to årlige, internationale mødemesser i Europa; IMEX i Frankfurt og IBTM World i Barcelona. Det er altafgørende for VisitDenmark, at vi har adgang til en moderne messestand, som både er indbydende, showcaser Danmark som mødedestination på bedste vis og samtidig giver plads til, at så mange partnere som muligt kan holde fysiske møder på standen og koncentrer sig om det væsentlige; At skabe forretning for de virksomheder og organisationer de repræsenterer. Danmark-standen skal således både markedsføre Danmark og destinationerne samtidig med, at den skaber mulighed for 1-1 individuelle salgsmøder.

Beskrivelse af opgaven:

VisitDenmark har fået udviklet en ny brandfortælling for Business Events/erhvervsturisme - ’In the Business of Everyday Wonder’. Se vedlagte koncept-præsentation i Bilag 1. I den forbindelse ønsker VisitDenmark nu at få udviklet et nye messekoncept og en dertilhørende fysisk stand til udfoldelse på de to årlige mødemesser; IMEX (maj) og IBTM (november). Den fysiske stand skal kunne opbevares nedpakket i Danmark, men to gange om året fragtes ud i verden og pakkes ud/stilles op uden synlige skader eller nævneværdigt slid (holdbarheden forventes at være ca. fem år).
Der er mange elementer i den nuværende messestand, som VisitDenmark har været meget tilfredse med, såsom at det er lyst (holdt i de nordiske farver), signalerer åbenhed og ubevist ’nudger’ folk til at
komme ind på standen samt er fleksibel, dvs. kan tilpasses forskellige standstørrelser. Se vedlagte sammenfatning af det nuværende koncept i Bilag 2.

VisitDenmark søger derfor et bureau, der har erfaring med at skabe opsigtsvækkende samt interessante rum, og som kan udvikle et i øjenfaldende koncept og en dertilhørende stand inden for rammerne af ’In the Business of Everyday Wonder’ fortællingen. Den nye løsning skal være let at op- og nedskalere, herunder tage hensyn til den ”New Normal” ift. diverse Corona-retningslinjer (primært afstandskrav) da formålet med standen er, at VisitDenmarks op til 25 partnere kan afholde så mange fysiske 1-1 salgsmøder som muligt – ofte på samme tid. VisitDenmark søger således et bureau, der, for at vinde opgaven, er klar til at byde ind med nogle første tanker på messestandens fremtidige ’look & feel’, eksempelvis i form af mood-boards, skitser eller lignende. Det forventes herudover, at de indkomne tilbud indeholder cases på tidligere og relevante løsninger, en timeline og et budgetestimat for opgaven.

Timeline for udbuddet:
• Udbuddet vil ligge tilgængeligt på Udbud.dk fra den 13. oktober 2020.
• Tilbudsfristen er den 3. november 2020.
• VisitDenmark forventer at give besked om afgørelsen af udbuddetsenest den 1. december 2020.


Vilkår for udbuddet:

Udbuddets kontraktsum er fastsat til maksimalt DKK 400.000 ex. moms. Dette prisloft skal forstås således, at Leverandøren er forpligtet til at udføre opgaven inden for det angivne maksimale honorar for udførelse af opgaven. Leverandøren vil blive honoreret i henhold til forbrugte antal timer, og Leverandøren har således selv ansvaret for at sikre, at det maksimale honorar ikke overskrides. Kontraktsummen skal både dække konceptudvikling og fysisk etablering og dokumentation af den endelige stand. Desuden skal summen dække alle det vindende bureaus omkostninger i forbindelse med projektet, inden for de rammer som udbuddet omfatter. Herunder, men ikke begrænset til, mødeforberedelse, timeforbrug til møder, transport, kreativ videreudvikling/færdiggørelse, planlægning, grafisk arbejde, præsentation osv.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 13-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 13-10-2020)
Titel Nyt messestand-koncept til VisitDenmark Business Events.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formål med projektet:

VisitDenmark ønsker at øge kendskabet til Danmark som mødedestination overfor internationale mødeplanlæggere. Derfor deltager VisitDenmark sammen med en større gruppe partnere (ca. 25 stk.+/-) fra
den danske mødebranche på to årlige, internationale mødemesser i Europa; IMEX i Frankfurt og IBTM World i Barcelona. Det er altafgørende for VisitDenmark, at vi har adgang til en moderne messestand, som både er indbydende, showcaser Danmark som mødedestination på bedste vis og samtidig giver plads til, at så mange partnere som muligt kan holde fysiske møder på standen og koncentrer sig om det væsentlige; At skabe forretning for de virksomheder og organisationer de repræsenterer. Danmark-standen skal således både markedsføre Danmark og destinationerne samtidig med, at den skaber mulighed for 1-1 individuelle salgsmøder.

Beskrivelse af opgaven:

VisitDenmark har fået udviklet en ny brandfortælling for Business Events/erhvervsturisme - ’In the Business of Everyday Wonder’. Se vedlagte koncept-præsentation i Bilag 1. I den forbindelse ønsker VisitDenmark nu at få udviklet et nye messekoncept og en dertilhørende fysisk stand til udfoldelse på de to årlige mødemesser; IMEX (maj) og IBTM (november). Den fysiske stand skal kunne opbevares nedpakket i Danmark, men to gange om året fragtes ud i verden og pakkes ud/stilles op uden synlige skader eller nævneværdigt slid (holdbarheden forventes at være ca. fem år).
Der er mange elementer i den nuværende messestand, som VisitDenmark har været meget tilfredse med, såsom at det er lyst (holdt i de nordiske farver), signalerer åbenhed og ubevist ’nudger’ folk til at
komme ind på standen samt er fleksibel, dvs. kan tilpasses forskellige standstørrelser. Se vedlagte sammenfatning af det nuværende koncept i Bilag 2.

VisitDenmark søger derfor et bureau, der har erfaring med at skabe opsigtsvækkende samt interessante rum, og som kan udvikle et i øjenfaldende koncept og en dertilhørende stand inden for rammerne af ’In the Business of Everyday Wonder’ fortællingen. Den nye løsning skal være let at op- og nedskalere, herunder tage hensyn til den ”New Normal” ift. diverse Corona-retningslinjer (primært afstandskrav) da formålet med standen er, at VisitDenmarks op til 25 partnere kan afholde så mange fysiske 1-1 salgsmøder som muligt – ofte på samme tid. VisitDenmark søger således et bureau, der, for at vinde opgaven, er klar til at byde ind med nogle første tanker på messestandens fremtidige ’look & feel’, eksempelvis i form af mood-boards, skitser eller lignende. Det forventes herudover, at de indkomne tilbud indeholder cases på tidligere og relevante løsninger, en timeline og et budgetestimat for opgaven.

Timeline for udbuddet:
• Udbuddet vil ligge tilgængeligt på Udbud.dk fra den 13. oktober 2020.
• Tilbudsfristen er den 3. november 2020.
• VisitDenmark forventer at give besked om afgørelsen af udbuddetsenest den 1. december 2020.


Vilkår for udbuddet:

Udbuddets kontraktsum er fastsat til maksimalt DKK 400.000 ex. moms. Dette prisloft skal forstås således, at Leverandøren er forpligtet til at udføre opgaven inden for det angivne maksimale honorar for udførelse af opgaven. Leverandøren vil blive honoreret i henhold til forbrugte antal timer, og Leverandøren har således selv ansvaret for at sikre, at det maksimale honorar ikke overskrides. Kontraktsummen skal både dække konceptudvikling og fysisk etablering og dokumentation af den endelige stand. Desuden skal summen dække alle det vindende bureaus omkostninger i forbindelse med projektet, inden for de rammer som udbuddet omfatter. Herunder, men ikke begrænset til, mødeforberedelse, timeforbrug til møder, transport, kreativ videreudvikling/færdiggørelse, planlægning, grafisk arbejde, præsentation osv.
Annonceret 13-10-2020 kl. 10.00
Deadline 03-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Organisering, kompetencer og timepriser (tæller 30%):

VisitDenmark ser gerne, at tilbudsgiver viser faglig forståelse for opgaven og formår at give et bud på den organisering og de kompetencer, der kræves til løsningen. Derudover ser VisitDenmark gerne en kort præsentation af det team, der skal arbejde på opgaven, som demonstrerer gode faglige kompetencer.
I forlængelse heraf vil VisitDenmark lægge vægt på, at den tilbudte timepris vurderes at være afstemt med den konkrete medarbejders faglige kompetencer og erfaring.

• Cases og erfaringer med at skabe interessante rum/messestande på et højt, internationalt niveau (tæller
50%):

VisitDenmark ser gerne relevante cases, resultater og erfaringer, der kan være med til at give VisitDenmark tryghed i valget af leverandør. Der foretrækkes cases med fokus på Business Tourism, bæredygtighed og branding.

• Fleksibilitet og agilitet (tæller 20 %):

Opgavens korte deadline taget i betragtning lægger VisitDenmark ligeledes vægt på et dedikeret og fleksibelt team, der kan arbejde koncentreret på opgaven i tæt samarbejde med VisitDenmark.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7-93e8-31dae642647e/homepage
Ordregiver VisitDenmark
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Udbyder ønsker som resultat af dette udbud at udvælge 1 bureau, som får tildelt kontrakten. Udbyder vil vælge det bureau, der demonstrerer det bedste tilbud, hvor tildelingen sker på baggrund af tildelings-kriterierne nedenfor. Som svar på dette udbud ønsker udbyder følgende:

• Et tilbudsbrev med en kort beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal i form af dokumentation for
positivt resultat i 2019 samt nuværende positiv egenkapital.
• Beskrivelse af cases og erfaringer: 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven.
• Beskrivelse af organisering, kompetencer og timepriser: En præsentation af det team, der skal arbejde med
at løse opgaven samt timepriser på de tilbudte nøglefunktioner på opgaven.
• Beskrivelse af fleksibilitet og agilitet: Oplæg til tidsplan for færdiggørelsen af konceptet, hvis tilbudsgiver
vinder udbuddet.

Udbyder er opmærksom på, at der i dette udbud er væsentlige uafklarede spørgsmål i forbindelse med løsning af opgaven. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven på nuværende
tidspunkt. Vær opmærksom på, at agilitet er et af udvælgelseskriterierne for opgaven.

Udbyder ser det derfor som en selvfølge, at bureauer, der byder på opgaven, har mulighed for at påbegynde arbejdet straks efter, at opgaven er tildelt.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Ethics gennem nedenstående link.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller udvælgelsen skal stilles gennem Ethics under fanen ”spørgsmål og svar” på følgende link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7-93e8-31dae642647e/homepage. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på førnævnte portal i anonymiseret form.
Adresse Islands Brygge 43
2300
København S
CPV kode 79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79340000-9 - Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000-6 - Reklamevirksomhed
79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400-0 - Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
79416000-3 - PR-virksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Camilla Palacio
Kontakt E-mail: cp@visitdenmark.com
Telefon: +45 22486590
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7- 93e8-31dae642647e/homepage
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[13-10-2020 10:07:47]
Link til materiale på Ethics.

Åbn tidligere version 13-10-2020 Luk tidligere version 13-10-2020
Titel Nyt messestand-koncept til VisitDenmark Business Events.
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Formål med projektet:

VisitDenmark ønsker at øge kendskabet til Danmark som mødedestination overfor internationale mødeplanlæggere. Derfor deltager VisitDenmark sammen med en større gruppe partnere (ca. 25 stk.+/-) fra
den danske mødebranche på to årlige, internationale mødemesser i Europa; IMEX i Frankfurt og IBTM World i Barcelona. Det er altafgørende for VisitDenmark, at vi har adgang til en moderne messestand, som både er indbydende, showcaser Danmark som mødedestination på bedste vis og samtidig giver plads til, at så mange partnere som muligt kan holde fysiske møder på standen og koncentrer sig om det væsentlige; At skabe forretning for de virksomheder og organisationer de repræsenterer. Danmark-standen skal således både markedsføre Danmark og destinationerne samtidig med, at den skaber mulighed for 1-1 individuelle salgsmøder.

Beskrivelse af opgaven:

VisitDenmark har fået udviklet en ny brandfortælling for Business Events/erhvervsturisme - ’In the Business of Everyday Wonder’. Se vedlagte koncept-præsentation i Bilag 1. I den forbindelse ønsker VisitDenmark nu at få udviklet et nye messekoncept og en dertilhørende fysisk stand til udfoldelse på de to årlige mødemesser; IMEX (maj) og IBTM (november). Den fysiske stand skal kunne opbevares nedpakket i Danmark, men to gange om året fragtes ud i verden og pakkes ud/stilles op uden synlige skader eller nævneværdigt slid (holdbarheden forventes at være ca. fem år).
Der er mange elementer i den nuværende messestand, som VisitDenmark har været meget tilfredse med, såsom at det er lyst (holdt i de nordiske farver), signalerer åbenhed og ubevist ’nudger’ folk til at
komme ind på standen samt er fleksibel, dvs. kan tilpasses forskellige standstørrelser. Se vedlagte sammenfatning af det nuværende koncept i Bilag 2.

VisitDenmark søger derfor et bureau, der har erfaring med at skabe opsigtsvækkende samt interessante rum, og som kan udvikle et i øjenfaldende koncept og en dertilhørende stand inden for rammerne af ’In the Business of Everyday Wonder’ fortællingen. Den nye løsning skal være let at op- og nedskalere, herunder tage hensyn til den ”New Normal” ift. diverse Corona-retningslinjer (primært afstandskrav) da formålet med standen er, at VisitDenmarks op til 25 partnere kan afholde så mange fysiske 1-1 salgsmøder som muligt – ofte på samme tid. VisitDenmark søger således et bureau, der, for at vinde opgaven, er klar til at byde ind med nogle første tanker på messestandens fremtidige ’look & feel’, eksempelvis i form af mood-boards, skitser eller lignende. Det forventes herudover, at de indkomne tilbud indeholder cases på tidligere og relevante løsninger, en timeline og et budgetestimat for opgaven.

Timeline for udbuddet:
• Udbuddet vil ligge tilgængeligt på Udbud.dk fra den 13. oktober 2020.
• Tilbudsfristen er den 3. november 2020.
• VisitDenmark forventer at give besked om afgørelsen af udbuddetsenest den 1. december 2020.


Vilkår for udbuddet:

Udbuddets kontraktsum er fastsat til maksimalt DKK 400.000 ex. moms. Dette prisloft skal forstås således, at Leverandøren er forpligtet til at udføre opgaven inden for det angivne maksimale honorar for udførelse af opgaven. Leverandøren vil blive honoreret i henhold til forbrugte antal timer, og Leverandøren har således selv ansvaret for at sikre, at det maksimale honorar ikke overskrides. Kontraktsummen skal både dække konceptudvikling og fysisk etablering og dokumentation af den endelige stand. Desuden skal summen dække alle det vindende bureaus omkostninger i forbindelse med projektet, inden for de rammer som udbuddet omfatter. Herunder, men ikke begrænset til, mødeforberedelse, timeforbrug til møder, transport, kreativ videreudvikling/færdiggørelse, planlægning, grafisk arbejde, præsentation osv.
Annonceret 13-10-2020 kl. 10.00
Deadline 03-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Organisering, kompetencer og timepriser (tæller 30%):

VisitDenmark ser gerne, at tilbudsgiver viser faglig forståelse for opgaven og formår at give et bud på den organisering og de kompetencer, der kræves til løsningen. Derudover ser VisitDenmark gerne en kort præsentation af det team, der skal arbejde på opgaven, som demonstrerer gode faglige kompetencer.
I forlængelse heraf vil VisitDenmark lægge vægt på, at den tilbudte timepris vurderes at være afstemt med den konkrete medarbejders faglige kompetencer og erfaring.

• Cases og erfaringer med at skabe interessante rum/messestande på et højt, internationalt niveau (tæller
50%):

VisitDenmark ser gerne relevante cases, resultater og erfaringer, der kan være med til at give VisitDenmark tryghed i valget af leverandør. Der foretrækkes cases med fokus på Business Tourism, bæredygtighed og branding.

• Fleksibilitet og agilitet (tæller 20 %):

Opgavens korte deadline taget i betragtning lægger VisitDenmark ligeledes vægt på et dedikeret og fleksibelt team, der kan arbejde koncentreret på opgaven i tæt samarbejde med VisitDenmark.
Link til udbudsmateriale https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7- 93e8-31dae642647e/homepage
Ordregiver VisitDenmark
Skønnet kontraktsum 400000 DKK
Udvælgelseskriterier Udbyder ønsker som resultat af dette udbud at udvælge 1 bureau, som får tildelt kontrakten. Udbyder vil vælge det bureau, der demonstrerer det bedste tilbud, hvor tildelingen sker på baggrund af tildelings-kriterierne nedenfor. Som svar på dette udbud ønsker udbyder følgende:

• Et tilbudsbrev med en kort beskrivelse af bureauet, inkl. økonomiske nøgletal i form af dokumentation for
positivt resultat i 2019 samt nuværende positiv egenkapital.
• Beskrivelse af cases og erfaringer: 1-3 udvalgte egne cases, som er relevante for opgaven.
• Beskrivelse af organisering, kompetencer og timepriser: En præsentation af det team, der skal arbejde med
at løse opgaven samt timepriser på de tilbudte nøglefunktioner på opgaven.
• Beskrivelse af fleksibilitet og agilitet: Oplæg til tidsplan for færdiggørelsen af konceptet, hvis tilbudsgiver
vinder udbuddet.

Udbyder er opmærksom på, at der i dette udbud er væsentlige uafklarede spørgsmål i forbindelse med løsning af opgaven. Derfor ønskes ikke endelige løsninger og eksekveringer af opgaven på nuværende
tidspunkt. Vær opmærksom på, at agilitet er et af udvælgelseskriterierne for opgaven.

Udbyder ser det derfor som en selvfølge, at bureauer, der byder på opgaven, har mulighed for at påbegynde arbejdet straks efter, at opgaven er tildelt.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på Ethics gennem nedenstående link.

Alle faglige spørgsmål og kommentarer til opgaven eller udvælgelsen skal stilles gennem Ethics under fanen ”spørgsmål og svar” på følgende link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7-93e8-31dae642647e/homepage. Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på førnævnte portal i anonymiseret form.
Adresse Islands Brygge 43
2300
København S
CPV kode 79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79340000-9 - Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79341000-6 - Reklamevirksomhed
79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400-0 - Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
79416000-3 - PR-virksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Camilla Palacio
Kontakt E-mail: cp@visitdenmark.com
Telefon: +45 22486590
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ethics.dk/ethics/eo#/89755e35-5d4d-4bd7- 93e8-31dae642647e/homepage