Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2020/S 198-479157

Kort beskrivelse

Aarhus Kommune påtænker at udbyde en kontrakt vedr. levering af et kombineret rengørings-, hygiejne- og indeklimakoncept til Aarhus Kommune. Dette særligt i lyset af den aktuelle pandemi med corona/covid-19. Konceptet er tænkt anvendt på skoleområdet med mulighed for at udvikle til andre områder senere.

Konceptet skal medvirke til at mindske risiko for smittespredning (på kontaktflader) ved nedbringelse af mikroorganismer. Den løsning Aarhus Kommune ønsker, skal have en nudgende effekt, som involverer medarbejdere/brugere/borgere i processen med at mindske risikoen for smittespredning.

Aarhus Kommune har i den forbindelse udarbejdet udkast til udbudsmateriale i form af udkast til udbudsbetingelser, udkast til tilbudsliste og udkast til kontrakt.

Aarhus Kommune har ikke tidligere udbudt en lignende kontrakt, og vil derfor meget gerne modtage kommentarer og forslag til præciseringer til materialet fra relevante virksomheder på markedet, der tilbyder sådanne løsninger.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Annonceret 12-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-10-2020 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479157-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse