Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2020/S 200-484189

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en helhedsplan for Solhusene med støtte fra Landsbyggefonden. Planen omfatter renovering af samtlige badeværelser herunder mindre ombygninger i udvalgte boliger, totaludskiftning af brugsvandsinstallationer og afløb, efterisolering af alle gavle, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af dræn og etablering af fugtisolering på røde blokke samt etablering af enkelte tilgængelighedsboliger og sammenlægninger af boliger i gule blokke. Dertil kommer opgradering af udearealerne, etablering af nye haver på 3 blokke og opførelse af velfærdsfaciliteter til driften.

Derudover er der vedtaget 2 demonstrationsprojekter i samarbejde med Landsbyggefonden, hvor der skal etableres behovstyret ventilation i alle boliger samt opsættes solcelleanlæg med batterilager herunder en udskiftning af tagbelægningen på gule blokke. Demonstrationsprojekterne udføres som en integreret del af helhedsplanen.

Yderligere information om byggesagen fremgår af byggesagsbeskrivelsen.

Læs mere
Ordregiver Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene V/BO-VEST
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 09-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484189-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (12-10-2020)

Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2020/S 198-478904

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478904-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter en helhedsplan for Solhusene med støtte fra Landsbyggefonden. Planen omfatter renovering af samtlige badeværelser herunder mindre ombygninger i udvalgte boliger, totaludskiftning af brugsvandsinstallationer og afløb, efterisolering af alle gavle, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af dræn og etablering af fugtisolering på røde blokke samt etablering af enkelte tilgængelighedsboliger og sammenlægninger af boliger i gule blokke. Dertil kommer opgradering af udearealerne, etablering af nye haver på 3 blokke og opførelse af velfærdsfaciliteter til driften.

Derudover er der vedtaget 2 demonstrationsprojekter i samarbejde med Landsbyggefonden, hvor der skal etableres behovstyret ventilation i alle boliger samt opsættes solcelleanlæg med batterilager herunder en udskiftning af tagbelægningen på gule blokke. Demonstrationsprojekterne udføres som en integreret del af helhedsplanen.

Yderligere information om byggesagen fremgår af byggesagsbeskrivelsen.

Læs mere
Ordregiver Albertslund Boligselskab, afdeling 3701, Solhusene V/BO-VEST
Annonceret 12-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-10-2020 kl. 10.00
Deadline 09-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478904-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse