Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

2020 - 12085 - Udbud af rådgivning af borgere med hjælperordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service

Kontrakten består i driften af en rådgivningsfunktion, hvor der skal ydes juridisk rådgivning og faglige sparring til borgere med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i Lov om social service i at varetage arbejdsgiver- og/eller arbejdslederopgaven i deres hjælperordning. Rådgivning og vejledning skal ydes ved personlig henvendelse og via et website. Kontraktperiode er januar 2021 til december 2023 samt option om forlængelse af kontrakten to gange ét år.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020)
Titel 2020 - 12085 - Udbud af rådgivning af borgere med hjælperordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten består i driften af en rådgivningsfunktion, hvor der skal ydes juridisk rådgivning og faglige sparring til borgere med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i Lov om social service i at varetage arbejdsgiver- og/eller arbejdslederopgaven i deres hjælperordning. Rådgivning og vejledning skal ydes ved personlig henvendelse og via et website. Kontraktperiode er januar 2021 til december 2023 samt option om forlængelse af kontrakten to gange ét år.
Annonceret 09-10-2020 kl. 15.00
Deadline 12-11-2020 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/280832
Ordregiver Socialstyrelsen
Skønnet kontraktsum 4250000 DKK
Adresse Edisonsvej 1
5000
Odense C
CPV kode 79140000-7 - Juridisk rådgivning og information
79111000-5 - Juridisk rådgivning
79410000-1 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning
85312000-9 - Sociale foranstaltninger, ikke omfattende institutionsophold
98133000-4 - Tjenester, som ydes af sociale organisationer og foreninger
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Hanne Langeland
Kontakt E-mail: hla@socialstyrelsen.dk
Telefon: +45 41730838