Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Projekt om udarbejdelse af metode til beregning af spildevandsudledningers påvirkning af sediment med miljøfarlige stoffer

Miljøstyrelsen skal have udført en opgave vedrørende udvikling af en relativt
simpel metode til beregning af forventede koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i
sediment i forbindelse med spildevandsudledninger. Metoden skal indgå i myndighedsbehandlingen af
sager efter bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer (BEK 1433/2017).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020)
Titel Projekt om udarbejdelse af metode til beregning af spildevandsudledningers påvirkning af sediment med miljøfarlige stoffer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave vedrørende udvikling af en relativt
simpel metode til beregning af forventede koncentrationer af miljøfarlige forurenende stoffer i
sediment i forbindelse med spildevandsudledninger. Metoden skal indgå i myndighedsbehandlingen af
sager efter bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer (BEK 1433/2017).
Annonceret 09-10-2020 kl. 14.20
Deadline 27-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1. Projektløsning 60 %
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en overordnet plan for projektets gennemførelse. Planen skal indeholde beskrivelse af de metoder og det datagrundlag, der påtænkes anvendt. Det tillægges positiv betydning i vurdering af kriteriet, i hvor høj grad beskrivelsen opfylder ordregivers behov som beskrevet i opgavebeskrivelsen.

2. Procedure for kvalitetssikring 15 %
Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan kvalitetssikringen af leverancen påtænkes udført.

3. Faglige kompetencer for det udførende team 25 %
Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgaveløsningen. Der må maksimalt afleveres fire CV’er, og hvert CV må maksimalt fylde to A4-sider.

Opgaven har en maksimal pris på 250.000 kr. ekskl. moms. Denne pris betragtes som fast og indgår ikke i vurderingen af de indkomne tilbud.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 250000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
90000000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90713100-9 - Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Maj-Britt Bjergager
Kontakt E-mail: majbj@mst.dk
Telefon: +45 72544000