Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Project-, finance- and communication management service for Interreg 5a project SARA - Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation

Project, finance and communication management services for the project SARA - Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementations.

(Se vedlagte bilag 2 for uddybende beskrivelse).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-10-2020)
Titel Project-, finance- and communication management service for Interreg 5a project SARA - Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementation
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Project, finance and communication management services for the project SARA - Sustainable Development Goals – SDGs, Adaptable Indicators and Methods, Regional Development and Active Implementations.

(Se vedlagte bilag 2 for uddybende beskrivelse).
Annonceret 09-10-2020 kl. 12.45
Deadline 27-10-2020 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier The decision of awarding the contract will be based on the following criteria and weight in terms of Quality/Competence/Price:

- Quality in the offer: 50 %
- Staff experience with similar tasks, documented experience and positive track record with EU Interreg project-, finance- and communication management: 35 %
- Overall price, number of workhours and workhour price per staff category: 15 %
Dokumenter
Ordregiver Region Syddanmark
Skønnet kontraktsum 1124000 DKK
Adresse Damhaven 12
7100
Vejle
CPV kode 79421200-3 - Projektering, undtagen bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Olav Sønderskov
Kontakt E-mail: Olav.Soenderskov@rsyd.dk
Telefon: +45 61399853