Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mineralolie og mineraloliedestillater 2020/S 197-477985

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af marinegasolie til såvel ordregivernes egne tankanlæg, offentlige tankanlæg samt tankanlæg stillet til rådighed af tilbudsgiver på havne i Danmark. Svovlindhold af olien må maksimalt være 0,005 %. Udbuddet omfatter levering af marinegasolie til op til i alt 21 havne i Danmark, hvoraf 5 er optioner jf. bilag B. Antallet af havne er dog ikke garanteret under rammeaftalens løbetid, jf. afsnit 4.1.

Læs mere
Ordregiver DanPilot
Annonceret 09-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-10-2020 kl. 10.01
Deadline 06-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477985-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed