Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening 2020/S 197-476177

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og omfatter bl.a. følgende opgaver vedrørende emissioner til luft, herunder lugt:

1) Metoder til forbedring af prøvetagning og analyse af emissioner, herunder præstationsprøvninger for danske laboratorier, herunder dedikerede laboratorier og laboratorier på produktionsvirksomheder.

2) Teknisk rådgivning til laboratorier, virksomheder, miljømyndigheder, rådgivende ingeniører og Miljøstyrelsen om prøvetagning og analysemetoder.

3) Teknisk bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med dennes udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger og deltagelse i BREF-arbejdet.

4) Gennemførelse af workshop for laboratorier om aktuelle emner inden for referencelaboratoriets område.

5) Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 09-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 09-10-2020 kl. 10.01
Deadline 10-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:476177-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse