Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

NST-044-00122 - Manuel løvskovning for Naturstyrelsen Sønderjylland 2021

Annonceringen vedrører manuel skovning af stort løvtræ. Den årlig mængde er på ca. 3000 m3. Opgaverne kan være fordelt på hele Naturstyrelsen Sønderjyllands samlede ansvarsområde.

Der er stillet uddannelsesmæssige krav til medarbejdere, som skal udføre arbejdet under Kontrakten.

Opgaven er nærmere beskrevet i kontrakt Bilag 1, “Kravspecifikation”.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-10-2020)
Titel NST-044-00122 - Manuel løvskovning for Naturstyrelsen Sønderjylland 2021
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Annonceringen vedrører manuel skovning af stort løvtræ. Den årlig mængde er på ca. 3000 m3. Opgaverne kan være fordelt på hele Naturstyrelsen Sønderjyllands samlede ansvarsområde.

Der er stillet uddannelsesmæssige krav til medarbejdere, som skal udføre arbejdet under Kontrakten.

Opgaven er nærmere beskrevet i kontrakt Bilag 1, “Kravspecifikation”.
Annonceret 06-10-2020 kl. 15.00
Deadline 16-11-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/281116
Ordregiver Naturstyrelsen
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal som dokumentation for den tekniske og faglige egnethed vedlægge følgende:

1. Virksomhedens referencer.
Der skal vedlægges mindst to referencer for tilsvarende projekter som den udbudte kontrakt, som tilbudsgiver har udført inden for det udbudte område de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af annoncen. Referencelisten skal indeholde følgende oplysninger:

• Kort beskrivelse af projektet samt projektets kontraktperiode, kontraktværdi, herunder relevans i forhold til det udbudte projekt.

Såfremt tilbudsgiver af gyldig grund, f.eks. at virksomheden er ny aktør på området, ikke kan fremlægge den krævede dokumentation for referencer, skal tilbudsgiver søge sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.
Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for at berigtige indholdet af de oplyste referencer.
Adresse Førstballevej 2
7183
Randbøl
CPV kode 77200000-2 - Tjenesteydelser inden for skovbrug
Udbudsform Andet
Kontaktperson Celine Sørensen
Kontakt E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239