Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rammeaftale om tjenesteydelser i relation til løsning af opgaver under CA EPBD V

1. FORMÅL
Ordregiver (Energistyrelsen) har indgået kontrakt med Kommissionen om, at ordregiver skal varetage hovedkoordinatoropgaven for CA EPBD V, og i denne anledning er der behov for assistance til at udføre en række opgaver i forbindelse hermed. Disse opgaver udbydes derfor.

Annonceringen gennemføres som et åbent indkøb, dvs. alle kan afgive et tilbud forudsat, at tilbudsgiver har den nødvendige erfaring etc.

Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af disse opgaver. Ordregivers krav til erfaring m.v. findes i materialet på www.udbud.dk.


2. OPGAVENS OMFANG
Annonceringen består af to dele. Den første del omhandler opgaven som event manager og omfatter arbejde med at finde egnede hoteller/event locations/restauranter m.v., samt indhente tilbud, støtte indgåelse af kontrakter og selve gennemførelsen af arrangementer, herunder opfølgning i forbindelse med betalinger etc.
Den anden del omhandler opgaven som assistent koordinator og omfatter at tage referater, implementere beslutninger, koordinere/forberede spørgeskemaer og online surveys, fastlægge og forberede møder, uploade og kontrollere materiale m.v.

Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 2 til udkastet til rammeaftale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-10-2020)
Titel Rammeaftale om tjenesteydelser i relation til løsning af opgaver under CA EPBD V
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse 1. FORMÅL
Ordregiver (Energistyrelsen) har indgået kontrakt med Kommissionen om, at ordregiver skal varetage hovedkoordinatoropgaven for CA EPBD V, og i denne anledning er der behov for assistance til at udføre en række opgaver i forbindelse hermed. Disse opgaver udbydes derfor.

Annonceringen gennemføres som et åbent indkøb, dvs. alle kan afgive et tilbud forudsat, at tilbudsgiver har den nødvendige erfaring etc.

Ordregiver inviterer hermed interesserede egnede virksomheder til at afgive tilbud på løsning af disse opgaver. Ordregivers krav til erfaring m.v. findes i materialet på www.udbud.dk.


2. OPGAVENS OMFANG
Annonceringen består af to dele. Den første del omhandler opgaven som event manager og omfatter arbejde med at finde egnede hoteller/event locations/restauranter m.v., samt indhente tilbud, støtte indgåelse af kontrakter og selve gennemførelsen af arrangementer, herunder opfølgning i forbindelse med betalinger etc.
Den anden del omhandler opgaven som assistent koordinator og omfatter at tage referater, implementere beslutninger, koordinere/forberede spørgeskemaer og online surveys, fastlægge og forberede møder, uploade og kontrollere materiale m.v.

Opgaven er nærmere beskrevet i bilag 2 til udkastet til rammeaftale.
Annonceret 02-10-2020 kl. 14.00
Deadline 19-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/281333
Ordregiver Energistyrelsen
Udvælgelseskriterier Det er et krav for at komme i betragtning til opgaven, at det team eller den person, der skal løse opgaverne, kan dokumentere erfaring med løsning af lignende opgaver, som dem der fremgår af annonceringen. Kendskab til bygningstekniske- og juridiske forhold, samt arbejde for en EU-institution, vil være en fordel.
Tilbudsgiver skal angive en timepris for udførsel af opgaverne. Der kan enten fastsættes en ens timepris for begge opgavetyper eller forskellige timepriser for hhv. event manager opgaven og koordinator assistent opgaven. Det bemærkes, at der er tale om en rammekontrakt, hvorfor det ikke på forhånd kan oplyses, hvor mange timer opgaverne i denne annoncering vil tage at udføre.
Ved beslutning om tildeling vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på teamets/personens erfaring samt timepris.

Efter tilbudsfristens udløb vil der blive foretaget en samlet evaluering af indholdet af de modtagne tilbud, og på baggrund af erfaring og timepris besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten.
Adresse Carsten Niebuhrs Gade 43
1577
København V
CPV kode 79000000-4 - Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79311000-7 - Rundspørger
79311200-9 - Rundspørgetjenester
79311300-0 - Analyse af undersøgelse
79500000-9 - Kontorstøttearbejde
79900000-3 - Øvrig forretningsservice og andre tjenester
79950000-8 - Organisering af udstillinger, messer og kongresser
79951000-5 - Organisering af seminarer
79952000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
79997000-9 - Organisering af forretningsrejser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Søren Mark Sandorff
Kontakt E-mail: smsf@ens.dk
Telefon: +45 51674337