Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Postbefordring og kurértjeneste 2020/S 192-462711

Kort beskrivelse

Kortfattad beskrivning av omfattningen

Øresundsbro Konsortiet skickar årligen cirka 45.000 försändelser, inom och utom Sveriges gränser. Köparen söker en samarbetspartner som ska hantera denna postdistribution till köparens kunder.

Vad som efterfrågas

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa köparens behov inom det angivna området, vilket sträcker sig över ett omfattande objekt och innehåll.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft 1.1.2021.

Avtalets slut 31.12.2022.

Avtalet kan komma att förlängas efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. Förlängning kan ske med tolv (12) månader per gång. Avtalet kan förlängas med sammanlagt 2 år.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Annonceret 02-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-10-2020 kl. 10.02
Deadline 28-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462711-2020:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse