Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 192-460333

Kort beskrivelse

Aalborg Kloak A/S vil i perioden fra 1. – 31. oktober 2020 foretage en markedsafdækning ift. en kommende licitation af arbejder vedrørende entreprenørarbejder for opgravningsfri renovering af kloakledninger ved bl.a. strømpeforing. Markedsafdækning skal sikre, at Aalborg Forsyning kan gennemføre en licitation af en rammeaftale, hvor Aalborg Forsynings renoveringsbehov opfyldes samtidig med, at der sikres tilstrækkelig konkurrence på opgaven ift. bl.a. ledningsdimensioner, metoder, kvalitet mv.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Annonceret 02-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 02-10-2020 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460333-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse