Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder

Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-10-2020)
Titel Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.
Annonceret 30-09-2020 kl. 13.00
Deadline 26-10-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 10 %: Tilbudsgiver skal give én samlet pris på opgaven.

Der gøres opmærksom på, at opgaven har en samlet maksimal pris på DKK 1.000.000 ekskl. moms. Tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Opgaveløsning 60 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en detaljeret plan for projektets gennemførelse.
Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan fortyndingsberegningerne foregår i praksis – herunder hvordan strømfelter etableres, hvordan de anvendes til fortyndingsberegningerne samt beskrivelse af hvordan overgangen mellem stråleberegningen og den videre spredning håndteres af modellen.

Derudover skal der være en beskrivelse og begrundelse for valg af den/de modeller, der ligger til grund for strømberegningerne samt valg af simuleringsperioder, opløsning mm. Overvejelser om usikkerheden på beregningerne ift. om de kan betragtes som værende på ”den sikre side”, så de kan bruges til en screening af en udledning som fx kunne være valget af simuleringsperiode repræsenterer forholdsvis rolige strømforhold med lille opblanding eller lign. Overvejelserne bør også inddrage betydningen af muligheden for at være på ”den sikre side” gennem den fortyndingsfraktil brugeren vælger at anvende ved udpegningen af blandingszonen.

Faglige kompetencer 30 %: Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres 3 CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side.

Det tillægges positiv betydning, at de tilbudte medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning, har +5 års erfaring med online web-baserede løsninger og matematiske modelberegninger af transport og spredning af opløst stof.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Ellegaard
Kontakt E-mail: chell@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[09-10-2020 13:31:53]
Ingen
[09-10-2020 13:45:51]
Spørgsmål og svar
[20-10-2020 11:11:45]
Spørgsmål og svar 6
[21-10-2020 09:49:25]
Ordregiver har valgt at forlænge tilbudsfristen til den 26. oktober 2020 kl. 10.00.

Åbn tidligere version 20-10-2020 Luk tidligere version 20-10-2020
Titel Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.
Annonceret 30-09-2020 kl. 13.00
Deadline 21-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 10 %: Tilbudsgiver skal give én samlet pris på opgaven.

Der gøres opmærksom på, at opgaven har en samlet maksimal pris på DKK 1.000.000 ekskl. moms. Tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Opgaveløsning 60 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en detaljeret plan for projektets gennemførelse.
Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan fortyndingsberegningerne foregår i praksis – herunder hvordan strømfelter etableres, hvordan de anvendes til fortyndingsberegningerne samt beskrivelse af hvordan overgangen mellem stråleberegningen og den videre spredning håndteres af modellen.

Derudover skal der være en beskrivelse og begrundelse for valg af den/de modeller, der ligger til grund for strømberegningerne samt valg af simuleringsperioder, opløsning mm. Overvejelser om usikkerheden på beregningerne ift. om de kan betragtes som værende på ”den sikre side”, så de kan bruges til en screening af en udledning som fx kunne være valget af simuleringsperiode repræsenterer forholdsvis rolige strømforhold med lille opblanding eller lign. Overvejelserne bør også inddrage betydningen af muligheden for at være på ”den sikre side” gennem den fortyndingsfraktil brugeren vælger at anvende ved udpegningen af blandingszonen.

Faglige kompetencer 30 %: Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres 3 CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side.

Det tillægges positiv betydning, at de tilbudte medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning, har +5 års erfaring med online web-baserede løsninger og matematiske modelberegninger af transport og spredning af opløst stof.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Ellegaard
Kontakt E-mail: chell@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Åbn tidligere version 09-10-2020 Luk tidligere version 09-10-2020
Titel Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.
Annonceret 30-09-2020 kl. 13.00
Deadline 21-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 10 %: Tilbudsgiver skal give én samlet pris på opgaven.

Der gøres opmærksom på, at opgaven har en samlet maksimal pris på DKK 1.000.000 ekskl. moms. Tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Opgaveløsning 60 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en detaljeret plan for projektets gennemførelse.
Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan fortyndingsberegningerne foregår i praksis – herunder hvordan strømfelter etableres, hvordan de anvendes til fortyndingsberegningerne samt beskrivelse af hvordan overgangen mellem stråleberegningen og den videre spredning håndteres af modellen.

Derudover skal der være en beskrivelse og begrundelse for valg af den/de modeller, der ligger til grund for strømberegningerne samt valg af simuleringsperioder, opløsning mm. Overvejelser om usikkerheden på beregningerne ift. om de kan betragtes som værende på ”den sikre side”, så de kan bruges til en screening af en udledning som fx kunne være valget af simuleringsperiode repræsenterer forholdsvis rolige strømforhold med lille opblanding eller lign. Overvejelserne bør også inddrage betydningen af muligheden for at være på ”den sikre side” gennem den fortyndingsfraktil brugeren vælger at anvende ved udpegningen af blandingszonen.

Faglige kompetencer 30 %: Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres 3 CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side.

Det tillægges positiv betydning, at de tilbudte medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning, har +5 års erfaring med online web-baserede løsninger og matematiske modelberegninger af transport og spredning af opløst stof.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Ellegaard
Kontakt E-mail: chell@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Åbn tidligere version 09-10-2020 Luk tidligere version 09-10-2020
Titel Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.
Annonceret 30-09-2020 kl. 13.00
Deadline 21-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 10 %: Tilbudsgiver skal give én samlet pris på opgaven.

Der gøres opmærksom på, at opgaven har en samlet maksimal pris på DKK 1.000.000 ekskl. moms. Tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Opgaveløsning 60 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en detaljeret plan for projektets gennemførelse.
Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan fortyndingsberegningerne foregår i praksis – herunder hvordan strømfelter etableres, hvordan de anvendes til fortyndingsberegningerne samt beskrivelse af hvordan overgangen mellem stråleberegningen og den videre spredning håndteres af modellen.

Derudover skal der være en beskrivelse og begrundelse for valg af den/de modeller, der ligger til grund for strømberegningerne samt valg af simuleringsperioder, opløsning mm. Overvejelser om usikkerheden på beregningerne ift. om de kan betragtes som værende på ”den sikre side”, så de kan bruges til en screening af en udledning som fx kunne være valget af simuleringsperiode repræsenterer forholdsvis rolige strømforhold med lille opblanding eller lign. Overvejelserne bør også inddrage betydningen af muligheden for at være på ”den sikre side” gennem den fortyndingsfraktil brugeren vælger at anvende ved udpegningen af blandingszonen.

Faglige kompetencer 30 %: Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres 3 CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side.

Det tillægges positiv betydning, at de tilbudte medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning, har +5 års erfaring med online web-baserede løsninger og matematiske modelberegninger af transport og spredning af opløst stof.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Ellegaard
Kontakt E-mail: chell@mst.dk
Telefon: +45 72544000
Åbn tidligere version 30-09-2020 Luk tidligere version 30-09-2020
Titel Online modelværktøj til beregning af spildevand fra punktkilder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljøstyrelsen skal have udført en opgave omkring etablering og drift af et modelværktøj til beregning af fortynding af spildevand fra punktkilder. Beregningsværktøjet skal understøtte miljømyndighedens vurderinger af muligheden for fastsættelse af udlederkrav og udpegning af blandingszoner omkring udledningspunkter.
Annonceret 30-09-2020 kl. 13.00
Deadline 21-10-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 10 %: Tilbudsgiver skal give én samlet pris på opgaven.

Der gøres opmærksom på, at opgaven har en samlet maksimal pris på DKK 1.000.000 ekskl. moms. Tilbud over denne beløbsramme vil ikke blive taget i betragtning.

Opgaveløsning 60 %: Tilbudsgiver skal beskrive, hvordan de vil gribe opgaven an, samt beskrive en detaljeret plan for projektets gennemførelse.
Tilbuddet skal endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan fortyndingsberegningerne foregår i praksis – herunder hvordan strømfelter etableres, hvordan de anvendes til fortyndingsberegningerne samt beskrivelse af hvordan overgangen mellem stråleberegningen og den videre spredning håndteres af modellen.

Derudover skal der være en beskrivelse og begrundelse for valg af den/de modeller, der ligger til grund for strømberegningerne samt valg af simuleringsperioder, opløsning mm. Overvejelser om usikkerheden på beregningerne ift. om de kan betragtes som værende på ”den sikre side”, så de kan bruges til en screening af en udledning som fx kunne være valget af simuleringsperiode repræsenterer forholdsvis rolige strømforhold med lille opblanding eller lign. Overvejelserne bør også inddrage betydningen af muligheden for at være på ”den sikre side” gennem den fortyndingsfraktil brugeren vælger at anvende ved udpegningen af blandingszonen.

Faglige kompetencer 30 %: Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for de medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning. Der må maksimalt afleveres 3 CV’er. Hvert CV må maksimalt udgøre én A4-side.

Det tillægges positiv betydning, at de tilbudte medarbejdere, der skal stå for opgavens løsning, har +5 års erfaring med online web-baserede løsninger og matematiske modelberegninger af transport og spredning af opløst stof.
Dokumenter
Ordregiver Miljøstyrelsen
Skønnet kontraktsum 1000000 DKK
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90720000-0 - Miljøbeskyttelse
72200000-7 - Programmering af software og konsulentvirksomhed
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Christina Ellegaard
Kontakt E-mail: chell@mst.dk
Telefon: +45 72544000