Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 2020/S 190-459133

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter indkøb af medieovervågning inden for elektronisk overvågning af medier, som leveres via e-mail. Medieovervågningen skal foretages på baggrund af søgeprofiler i specifikke medier samt medier inden for forskellige kildetyper. På rammeaftalen er der også prissat særskilte oprettelses- og justeringsydelser. Ydermere skal der etableres en presseklipsportal, som er et arkiv af alle de presseklip, som kunden tidligere har modtaget fra leverandøren.

Derudover omfatter rammeaftalen mulighed for tilkøb af analyser af danske mediers omtale af kunden og sager, som vedrører kunden. På rammeaftalen er der dertil også prissat 2 særskilte analyseudarbejdelsesydelser.

Ovennævnte udgør alene en overordnet beskrivelse af de på rammeaftalen prissatte ydelser. Ydelsernes nærmere indhold fremgår af rammeaftalen med bilag.

Læs mere
Ordregiver Den danske stat v/ Økonomistyrelsen
Annonceret 30-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 30-09-2020 kl. 10.00
Deadline 27-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459133-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse