Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring af lokaler 2020/S 190-458967

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter rengøringsservice på ca. 83 lokationer i Nordfyns Kommune. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal blandt andet udføres på skoler, SFO, daginstitutioner, idrætshaller, biblioteker, rådhuse, plejecentre, sundhedshuse, væresteder, tandpleje, hjælpemiddeldepot, genbrugspladser, materialegårde og offentlige toiletter. De omfattede lokationer fremgår af bilag A i kontraktbilag 2: Udbudsbetingelser.

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør.

Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Læs mere
Ordregiver Nordfyns Kommune
Annonceret 30-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 30-09-2020 kl. 10.00
Deadline 27-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458967-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse