Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Solcellemoduler 2020/S 190-458030

Kort beskrivelse

Den udbudte entreprise omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården etableres et antal hybridanlæg batterienergilager. Entreprisen har tidligere været udsendt i juli 2020, men er efterfølgende blevet aflyst. Entreprisen udsendes derfor i genudbud, idet der er foretaget en række præciseringer af og ændring i udbudsmaterialet. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode. Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg. Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk

Læs mere
Ordregiver D.S.I Tranemosegard, afdeling 13 Silergården (T13) v/D.S.I. Tranemosegård c/o BO-VEST
Annonceret 30-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 30-09-2020 kl. 10.00
Deadline 27-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458030-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse