Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Istandsættelse af flytteboliger i Midtjysk Boligselskab

For at sikre en god kvalitet – kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for beboerne, genudbydes malerarbejde inkl. koordinering, gulvarbejde og håndværkerrengøring i forbindelse med istandsættelse af flytteboliger i Midtjysk Boligselskab for en 2-årig periode med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart er den 1. marts 2021.
Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige eller offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven).
Udbuddet gennemføres som en offentlig, elektronisk udbudsforretning, hvor alle interesserede kan afgive bud.

Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/134817399.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-09-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-09-2020)
Titel Istandsættelse af flytteboliger i Midtjysk Boligselskab
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse For at sikre en god kvalitet – kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for beboerne, genudbydes malerarbejde inkl. koordinering, gulvarbejde og håndværkerrengøring i forbindelse med istandsættelse af flytteboliger i Midtjysk Boligselskab for en 2-årig periode med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart er den 1. marts 2021.
Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige eller offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven).
Udbuddet gennemføres som en offentlig, elektronisk udbudsforretning, hvor alle interesserede kan afgive bud.

Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/134817399.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 28-09-2020 kl. 15.17
Deadline 09-12-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Se den fulde beskrivelse i Udbudsbetingelserne. Kvalitet og leveringssikkerhed vægter 55 %, mens Pris vægter 45 %.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/134817399.aspx
Ordregiver Boligkontoret Danmark
Udvælgelseskriterier Se den fulde beskrivelse i Udbudsbetingelserne. Der er krav i hh.t. De økonomiske aktøres personlige forhold, Økonomisk og finansiel kapacitet samt Tekniske og faglige kvalifikationer.
Adresse Havneholmen 21
1561
København V
CPV kode 45442100-8 - Malearbejde
44112200-0 - Gulvbelægninger
45453100-8 - Istandsættelsesarbejder
90911000-6 - Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Charlotte Jørgensen
Kontakt E-mail: chaj@bdk.dk
Telefon: +45 73762182
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/134817399.aspx