Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og behandling af affald 2020/S 188-454065

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registering, udsortering af vinduer med PCB, behandling og afsætning af fraktionen vinduer fra ARC`s genbrugspladser.

Da der i fraktionen kan forekomme termoruder indeholdende PCB, skal disse tages fra til destruktion eller deponering på godkendte anlæg.

For øvrige vinduer i fraktionen skal mest muligt genanvendes, dog skal rammer af træ og plast energiudnyttes for at minimere risikoen for spredning af PCB.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Se yderligere information i punkt II.2.4).

Læs mere
Ordregiver I/S Amager Ressourcecenter
Annonceret 28-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-09-2020 kl. 10.01
Deadline 27-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454065-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse