Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 187-450962

Kort beskrivelse

Alfa specialaffald udbyder den eksisterende ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang, vejbrønde og bundsugning af privates fyringsolietanke. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Det er udbuddets formål at indhente tilbud på tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv. til Alfa Specialaffald. Den nuværende aftale udløber pr. 28. februar 2021. Det forventes derfor, at den nye aftale træder i kraft med leveringsstart, pr. 1 marts 2021.

Læs mere
Ordregiver ALFA Specialaffald
Annonceret 25-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 25-09-2020 kl. 10.03
Deadline 23-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450962-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse