Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2020/S 185-446647

Kort beskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) i Københavns Kommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafiksignaler, ITS udstyr og andet udstyr (fx VMS tavler, cykelbarometre o.lign.) i Københavns Kommune. TMF ønsker at genudbyde drift og vedligeholdelse af dette udstyr til en ekstern leverandør, som dermed har ansvaret for, at udstyret løbende er vedligeholdt og funktionelt.

TMF ønsker at afholde en dialog med markedet for at sikre, at udbuddet bliver beskrevet bedst muligt, så det ligeledes er klart, hvad eventuelle leverandører byder ind på. Markedsdialogen har bl.a. til formål at undersøge, hvordan TMF kan opstille relevante krav om responstider, opfølgning på reparationer, bod/bonus kriterier, skade på udstyr forårsaget af tredjemand etc.

Markedsdialogen om udbuddet vil foregå som individuelle møder af ca. 1 times varighed den 20., 21. og 26. oktober i tidsrummet fra kl. 09.00-13.00 på Islands brygge 37, 2300 København S (med forbehold for den aktuelle Corona-situation).

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446647-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse