Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2020/S 185-445647

Kort beskrivelse

Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0 har indgået en aftale med Tovværksgrunden ApS om opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af en almen boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo i henhold til den delegerede bygherremodel. Projektet udføres af Tovværksgrunden ApS med Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør. For en nærmere uddybning af aftaleforholdet mellem Lejerbo, Tovværksgrunden ApS og Raundahl & Moesby A/S henvises til bekendtgørelse nr. 2020/S 177-424766 bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.

Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser:

- E03: Betonelement levering og montering

- E04: Badekabiner

- E10: VVS

- E11: Ventilation

- E12: El

- E16: Tømrerentreprise 1.

Der forventes udsendt resterende entrepriser på et senere tidspunkt.

Delaftalerne indgås med Raundahl og Moesby A/S.

Læs mere
Ordregiver Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline 19-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445647-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse