Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med udførelse af tunneler, skakte og underføringer 2020/S 185-445601

Kort beskrivelse

Bygherre ønsker at udføre en skybrudstunnel/bassinledning fra Skt. Jørgens Sø til Kalvebod Brygge med udløb (via en skybrudspumpestation) i Københavns Havn ved Kalvebod Brygge. Tunnelprojektet er del af sikringen af København og Frederiksberg mod oversvømmelser efter skybrudshændelser.

Tunnelen er ca. 1 265 m lang, og den skal bores som 2 separate tunneler (invendig diameter/længde Ø 2 m/538 m og Ø 3 m/702 m) ca. 15-20 m under terrænoverfladen primært nede i kalken. Tunnelen udføres fra 3 sekantpæle skakte (udvendig diameter Ø 20,2 m Ø 11,2 m, Ø 12,8 m).

I relation til tunnelen skal der etableres permanente betonkonstruktioner i de 3 skakte, bygværker for tilslutning af vand fra afløbssystemet til tunnelen, udløbsbygværk mod Københavns Havn, og råhus til kommende pumpestation og transformerbygning, samt ny havnepromenade.

Arbejdet forventes udført i perioden juni 2021 til november 2025.

Læs mere
Ordregiver HOFOR Spildevand København A/S
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline 30-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445601-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse