Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af plejehjem 2020/S 185-445599

Kort beskrivelse

Ruten plejehjem opføres for KAB, København i en delegeret bygherremodel. Plejehjemmet rummer 120 boliger og udgør i alt ca. 10 500 m2 etageareal og 1 000 m2 erhverv, en kælder på 651 m2 og andet (teknik mv.) på 494 m2. Det samlede byggede areal er 12 930m2.

Med nærværende udbud 1 udbydes følgende entrepriser:

- Entreprise G: Tømrer, indvendige arbejder

- Entreprise H: Tømrer, udvendige arbejder

- Entreprise I: Tagarbejdet

- Entreprise J: El

- Entreprise K: VVS og blik

- Entreprise M: Ventilation

- Entreprise P: Gulv

- Entreprise Q: Inventar

- Entreprise R: Produktionskøkken.

Følgende entrepriser udbydes i et parallelt særskilt udbud: (udbud 2)

- Entreprise A: Jord, kloak og gartner

- Entreprise C: Betonelementer

- Entreprise E: Smed

- Entreprise F: Murer

- Entreprise L: Sprinkler

- Entreprise N: Elevator

- Entreprise O: Malerarbejdet.

Følgende entrepriser indkøbes på anden vis:

- Entreprise B: Pladsstøbt beton

- Entreprise D: Montage af betonelementer.

Læs mere
Ordregiver Innovator Plejehjem Ruten A/S
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline 20-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445599-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse