Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer 2020/S 185-445586

Kort beskrivelse

Ved Svendborgs havneområde skal der etableres en ny hovedpumpestation for spildevand og regnvand. Pumpestationen skal erstatte den eksisterende pumpestation, som skal være i fuld funktion i hele anlægsperioden og kunne serviceres i fuldt omfang ind til endelig omkobling til den nye hovedpumpestation.

Nedbrydning af eksisterende pumpestation starter først herefter, hvilket sker i en anden entreprise end den her foreliggende.

Nærværende opgave udbydes i et partneringsamarbejde mellem Svendborg Spildevand A/S, en valgt rådgiver og en valgt entreprenør, på grundlag af de foreliggende indledende, overordnede tekniske undersøgelser baseret på forsyningens krav og ønsker samt mulighederne i området. Dette partneringsamarbejde skal stå for den endelige optimering, projektering og udførelse. Svendborg Spildevand A/S entrerer i fornødent omfang med arkitekt jf. videre i "Beskrivelse og funktionskrav til ny TP01".

Tryk her https://permalink.mercell.com/105912204.aspx

Læs mere
Ordregiver Svendborg Spildevand A/S
Annonceret 23-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-09-2020 kl. 10.01
Deadline 28-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445586-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse